Available in RCC, Donegal Stationery, Your Delicatessen, Bookmark and Four Masters Bookshops

Granny Makes Me Grumpy - Obrażam się na babcię - Posted

11.50 EUR

✧ REDUCED SHIPPING ✧
✦ FREE SHIPPING IN IRELAND (standard post) registered post—you will be asked for additional 9,50€✦
_________________________

A bilingual picturebook (English + Polish version inside) written and illustrated by Karolina Olchowska.

"The book is about being brought up without parents by my grandmother. It shows the universal experience of how old age is perceived by children and how this perspective changes and matures with age."

44 Pages, Soft Cover.
20 x 25 cm

The book is kindly supported by Regional Cultural Centre, Letterkenny and Donegal County Council.

About the author:

Karolina Olchowska is a graduate of English Language and Literature at the University of Wrocław, where she specialized in picture books. Her master's thesis focused on the image of migrants and refugees in these works.
She volunteers with the Donegal Intercultural Platform - an organization that helps communities from ethnic minority groups in the county.
She is interested in how picture books can bring people of different ethnic and age groups closer together. Karolina creates watercolor illustrations and linocut prints.

Available to purchase in person in:

- International Books, Dublin
- PMS/PES Bookshop, POSK, London 
- Little Acorns Bookstore, Derry/Londonderry 
- Donegal Stationery, Letterkenny
- The Bookmark, Letterkenny
- The Four Masters Bookshop, Donegal Town
- Polish Shops Your Delicatessen (Letterkenny, Buncrana and Donegal Town)
_________________________

WYSYŁKA MIĘDZYNARODOWA

Dwujęzyczna książka obrazkowa (wersja angielska + polska w środku) napisana i zilustrowana przez Karolinę Olchowską.

"Obrażam się na babcię to książka obrazkowa o byciu wychowywanym bez rodziców przez babcię. Pokazuje ona uniwersalne doświadczenie postrzegania starości przez dzieci i jak ta perspektywa zmienia się i dojrzewa wraz z wiekiem."

44 strony, miękka okładka.
20 x 25 cm

Książka powstała dzięki wsparciu Regional Cultural Centre w Letterkenny i Donegal County Council.

O autorce:

Karolina Olchowska jest absolwentką filologii angielskiej na Uniwersytecie Wrocławskim, gdzie specjalizowała się w książkach obrazkowych. Jej praca magisterska dotyczyła obrazu migrantów i uchodźców w tych dziełach.
W Polsce zajmowała się wolontariatem na rzecz społeczności romskiej, a po przeprowadzce do Irlandii kontynuuje tę pracę w Donegal Intercultural Platform— organizacji pomagającej społecznościom z grup mniejszości etnicznych.
Interesuje ją, w jaki sposób książki obrazkowe mogą zbliżyć do siebie ludzi z różnych grup etnicznych i wiekowych. Karolina tworzy ilustracje akwarelowe oraz druki linorytowe.